O projektu „Znam kako da delujem“

Kampanja koju realizujemo deo je projekta „Znam kako da delujem (KnowHow2Act)“ koji izvodi Beogradska otvorena škola uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške.

Projektom nastojimo da doprinesemo aktivnom učešću civilnog društva u kreiranju i primeni propisa u oblasti zaštite životne sredine. Cilj koji želimo da ostvarimo je odgovorna politika životne sredine u Srbiji, koja je u skladu sa pravnim tekovinama  i dobrom praksom EU, koja doprinosi očuvanju prirodnih resursa, održivom ekonomskom razvoju i poštovanju prava građana.

Projekat je posvećen aktivizmu u lokalnoj zajednici. Podstičemo lokalne aktere da učestvuju u kreiranju javne politike, donošenju odluka i budu promoteri zaštite životne sredine. Kroz aktivizam lokalnih zajednica, gde ključnu ulogu imaju predstavnici civilnog društva, utičemo na donosioce odluka na centralnom nivou.

Nastojimo da probleme u oblasti životne sredine učinimo vidljivim, oživimo interesovanje građana za rešavanje tih problema i podstaknemo ih da budu učesnici, a ne pasivni posmatrači procesa transformacije društva.

Kroz izradu predloga praktičnih politika, komentara na zakone i podzakonske propise i izradu izveštaja o napretku Srbiju u procesu evropskih integracija podstičemo kritičku i argumentovanu raspravu o zaštiti životne sredine.

Kampanja „Pravo na reku“

Kako bi probleme u životnoj sredini učinili vidljivim pokrenuli smo kampanju u saradnji sa mladim i angažovanim studentima grafičkog dizajna. Spajajući javno zagovaranje i društveni aktivizam civilnog društva sa umetničkim izražavanjem kreiramo jasne poruke za javnost i donosioce odluke o neophodnosti unapređenja primene propisa u oblasti zaštite prirodnih resursa.

Tema ove kampanje je zaštita reka, odnosno, zaštita prava na reku i sprečavanje nasilje nad rečnim tokovima i priobaljem. Izostanak primene propisa omogućava nasilje nad prirodom koje dobija takve razmere da rečni tokovi postaju nezdrava i opasna mesta gde je duboko poremećena prirodna ravnoteža. Bez konkretne intervencije javnih vlasti prirodnim procesima je nemoguće ponovo uspostaviti narušenu ravnotežu prirode i ljudskih staništa.

Konkretan rezultat kampanje biće izložba radova grupe studenata škole grafičkog dizajna koja će biti prikazana u novembru i decembru 2015. Radove studenata pratiće predlozi praktično-političkih rešenja koje će izraditi profesionalni tim Beogradske otvorene škole.

Ovom kampanjom dugoročno pokrećemo saradnju aktivista civilnog društva i angažovanih umetnika na polju zaštite životne sredine i održivog razvoja.

 

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com